banner

Pragniemy zaprosić Was do wspólnej podróży, której priorytetami są prawa i rozwój dzieci. A najbardziej - uśmiechy na ich twarzach.

Kim jesteśmy?

Fundacja Latorośl to ekipa pedagogów i animatorów ze Słupska, od lat działających na rzecz dzieci. Jako Fundacja Latorośl funkcjonujemy od lutego 2021.

Chcemy, żeby dzieci i młodzież z pieczy zastępczej lub zagrożone wykluczeniem, a także osoby z niepełnosprawnościami miały szansę na kompleksowy rozwój dzięki dostępowi do ciekawych zajęć, stworzeniu im możliwości odkrycia i realizacji pasji, wsparciu w budowaniu poczucia własnej wartości.

Nasze działania kierujemy także do młodych dorosłych w pieczy zastępczej - usamodzielniających się i poszukujących swojego miejsca na rynku pracy.

Prowadzimy warsztaty, zajęcia terapeutyczne, szkolenia, a także organizujemy wydarzenia kulturalne.

Co już nam się udało?

Odejdźmy od komputerów

Cykl zajęć terapeutycznych oraz zajęć z instruktorką tańca dla dzieci i młodzieży w Domach dla Dzieci w Słupsku i Ustce.

Finansowanie: Starostwo Powiatowe w Słupsku

odjedźmy od komputerów
nuta hip-hopu

Nuta hip-hopu

Cykl warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży z powiatu słupskiego oraz wydanie EPki raperów EndRiu i Tolu.

Finansowanie: Starostwo Powiatowe w Słupsku

Hip-hopowy bakcyl w Słupsku

Na projekt składają się: warsztaty graffiti dla dzieci (wspólne malowanie w przestrzeni miejskiej); cykl warsztatów z rysownikiem oraz edukatorem w placówkach socjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego i ośrodku kuratorskim; koncert hip-hopowy dla wychowanków tych placówek.

Zadanie realizowane z budżetu miasta Słupska w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Hip-hopowy bakcyl w Słupsku
Czuję, rozumiem, umiem!

Czuję, rozumiem, umiem!

Celem projektu jest zwiększenie szans dostępu dla dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich z niepełnosprawnością, przebywających w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej, do szeregu działań terapeutycznych sprzyjających kompleksowemu rozwojowi psychofizycznemu.

Finansowanie: Starostwo Powiatowe w Słupsku

HIP-HOP Druga szansa

Od 2013 r. w szkołach, bibliotekach, ośrodkach kultury, świetlicach wiejskich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach resocjalizacyjnych organizujemy dla dzieci i młodzieży spotkania poświęcone kulturze hip-hopu: to pogadanka i warsztaty przeplatane występami artystycznymi. Każdego roku przeprowadzamy około 30 takich spotkań, do tej pory wzięło w nich udział około 3,5 tysięcy dzieci.

Organizujemy też dla nich spotkania z raperami, z którymi się utożsamiają. Wielu artystów hip-hopowych, którzy dziś sprzedają tysiące płyt, grają setki koncertów czy prowadzą własne firmy odzieżowe, nie miało szczęśliwego dzieciństwa. Spotkania z nimi są dla młodzieży zachętą do uwierzenia w siebie i realizowania się w pasjach.

Dotychczas odwiedzili nas: Kali, KęKę, Paluch, donGURALesko, Słoń, Shellerini, KaeN, Z.B.U.K.U., Zeus.

Terapie

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

Biofeedback jest metodą psychoterapii łączącej w sobie najnowsze osiągnięcia z dziedziny neurologii, neuropsychologii, neuropsychiatrii i neuropedagogiki z wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych.

Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Jest metodą nieinwazyjną i bezpieczną. Zaleca się ją osobom zdrowym, w celu ogólnej poprawy funkcjonowania. Biofeedback leczy też bądź zapobiega pogłębianiu się wielu chorób i zaburzeń:

 • neurologicznych (urazy głowy, migreny i inne),
 • psychiatrycznych (depresje, uzależnienia, nerwice, itp.),
 • psychologicznych (np. autyzm, zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia koncentracji i uwagi, pamięci, problemy ze snem, itp.).

Terapia ręki

Przeznaczona jest dla dzieci, u których stwierdza się:

 • trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
 • trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),
 • obniżony poziom graficzny pisma
 • osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
 • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
 • wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie ręki i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno albo za lekko),
 • szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać ( są zbyt wolne, albo za szybkie).
nuta hip-hopu
Hip-hopowy bakcyl w Słupsku

Trening widzenia

Trening Widzenia usprawnia percepcję wzrokową. Umożliwia pracę z zaburzeniami wzroku: krótko- i dalekowzrocznością, astygmatyzmem, zezem i leniwym okiem, napięciem w oczach, męczliwością oczu, pogłębianiem się wad wzroku oraz dolegliwościach takich jak pieczenie, łzawienie w czasie pracy.

Ponadto Trening Widzenia niweluje trudności szkolne, często spowodowane złym używaniem wzroku. Dziecko może nie mieć wady wzroku, ale nie potrafić w pełni wykorzystać otaczających je informacji: nie jest w stanie skupić się na czytaniu, nie rozumie czytanego tekstu, źle ocenia odległość, nie potrafi oddzielać informacji ważnych od nieistotnych, robi błędy w pisaniu i czytaniu, wolno czyta, ma słabe wyniki w sporcie.

Treningi umiejętności społecznych (TUS)

Metoda TUS polega na rozkładaniu zachowań społecznych na czynniki pierwsze, a następnie uczeniu ich krok po kroku. Pracuje się nad trzema poziomami:

a) emocje:

 • Rozpoznawanie emocji
 • Radzenie sobie z emocjami

b) Normy i sytuacje społeczne:

 • Witanie się, żegnanie, przepraszanie, proszenie, odmawianie, dziękowanie
 • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości
 • Słuchanie, zadawanie pytań, prowadzenie konwersacji
 • Reagowanie na porażkę
 • Zachowanie w stosunku do osób dorosłych
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów oraz krytyki
 • Czekanie na swoją kolej

c) Samowiedza i samoświadomość:

 • Wiedza o sobie i o innych
 • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości
 • Praca nad nieśmiałością
 • Inność i różnorodność
 • Rozumienie swoich zachowań i reakcji
 • Rozwijanie własnego potencjału
Czuję, rozumiem, umiem!

Mówią o nas

RX

Projekt Hip Hop Druga Szansa wykorzystuje wszystko, co najlepsze w kulturze hip hop - przez edukację pomaga życiowo zagubionym osobom.

Prof. Marek Konopczyński

Czy coś może łączyć świat nauki i świat hip-hop? Z pozoru wydaje się, że nic. A jednak łączy dużo więcej niż możesz sobie wyobrazić. Wrażliwość w odbiorze świata, poszukiwanie prawdy i bezkompromisowość w jej głoszeniu, uczciwość wobec siebie i innych, to tylko część wspólnoty istnienia obu środowisk.Jeśli chcesz poznać bliżej prawdę o życiu, zobacz jak działa Hip hop Druga Szansa i przeczytaj książkę "Sny (z) betonu". Nie zawiedziesz się...

Zyta Czechowska

Polecam książkę "Sny z betonu", która jest swego rodzaju rozprawieniem się z codziennością, ale też pozycją, która daje szansę i przykłady zmiany, którą zawsze należy zacząć od siebie.

Nasi ludzie

Agnieszka Lendzion

prezeska Fundacji Latorośl

Ukończyłam Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku. Jestem pedagogiem z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach socjalizacyjnych oraz sądzie rodzinnym.

Posiadam doświadczenie w pracy z całymi rodzinami, osobami starszymi oraz przewlekle psychicznie chorymi. Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystentury, pracy z wychowankiem trudnym, agresji i autoagresji osób przewlekle psychicznie chorych, a także studia podyplomowe o specjalności organizacja pomocy społecznej.

Ponadto prowadzę zajęcia z terapii EEG Biofeedback, terapii ręki, treningów widzenia, treningów umiejętności społecznych oraz sensoplastyki.

Zajmuję się sprawami administracyjnymi Fundacji ;)

Przemysław Kaca

wiceprezes Fundacji Latorośl

Od ośmiu lat pracuję w systemie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej - teraz w PCPR w Słupsku, a wcześniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jestem absolwentem Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Jestem autorem popularnonaukowej książki „Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży”, a także wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich (Miesięcznik Remedium, Świat Problemów - Miesięcznik, Niebieska Linia IPZ, Magazyn Kreda, Magazyn Dzieci + Mama W Sam Raz ).

Moją pasją jest kultura hip-hop – stąd pomysł na działania edukacyjno-profilaktyczne Hip-Hop Druga Szansa, które realizuję z młodzieżą od ośmiu lat. W parze z hip-hopem stawiam prawa dziecka, propagując pedagogikę Janusza Korczaka. Ponadto od wielu lat wraz z przyjaciółmi organizuję imprezy dla lokalnej społeczności z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka, stawiając na wolontariat wśród młodzieży.

Poruszana przeze mnie tematyka: kultura hip hop, zachowania ryzykowne młodzieży, presja / depresja młodzieży, przemoc, hejt w sieci, patostreaming, dopalacze, piecza zastępcza, a także rola taty w życiu dziecka i prawa dziecka.

Zajmuję się marketingiem Fundacji ;)